Wettelijke vermeldingen

P&V Verzekeringen C.V.
Koningsstraat 151 – 1210 Brussel

Website: www.pvgroep.coop

E-mail: corporate@pvgroup.be
Tel: 02 250 91 11 – Fax 02/250.95.67
IBAN BE29 8777 9394 0464       BIC BNAG BE BB
BTW BE 0402.236.531 RPR Brussel
Verzekeringsonderneming toegelaten onder de code 0058 onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

De P&V Groep is lid van Assuralia, de Belgische Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen. U kunt de Gedragsregels en de Overeenkomsten die de P&V Groep in die hoedanigheid heeft onderschreven, raadplegen op www.assuralia.be

Leveranciers P&V Groep

Algemene voorwaarden van toepassing op iedere overeenkomst en opdracht die door de P&V Groep met de leveranciers wordt aangegaan respectievelijk wordt verstrekt.

Gebruiksvoorwaarden

Juist en volledig

We doen ons uiterste best opdat de informatie op deze website steeds zo correct en volledig mogelijk is. Dat betekent dat we op geregelde tijdstippen de inhoud van de website wijzigen en corrigeren. Maar de P&V Groep is niet verantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt op basis van de informatie op deze website, en de eventuele risico’s of schade die daaruit voortkomen.

Intellectuele eigendom

Auteursrechten

Alle teksten, documenten, foto’s, video’s en zoekmodules op deze website zijn eigendom van de P&V Groep. Ze zijn onderworpen aan de wetten die het auteursrecht beschermen. Een kopie van de inhoud van deze website kunt u uitsluitend voor privégebruik nemen. Elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is verboden.

Onderscheidende tekens

De firmanaam, de logo’s, producten en merken vermeld op deze website (producten ® en TM) zijn eigendom van de P&V Groep. U mag ze niet gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Hyperlinks

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die we via hyperlinks aanbieden. Deze hyperlinks worden u louter als dienst aangeboden. Het staat u volkomen vrij om al dan niet door te klikken.

Cookies

Om de startpagina van uw voorkeur te bewaren, maakt de P&V Groep gebruik van cookies. Dit zijn minibestandjes die op de harde schijf van uw computer worden bewaard. Deze bestandjes dienen om uw voorkeurinstellingen te bewaren en maken een vlotter bezoek aan de website mogelijk. U kunt cookies weigeren via de instellingen van uw webbrowser. Maar dan kunnen bepaalde delen van de website minder goed, of zelfs helemaal niet werken.

Lees hier meer over het cookiebeleid van de P&V Groep.

Whistleblowers (Klokkenluiders)

De wet op de bescherming van klokkenluiders (getiteld "Wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationaal recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector") is op 15 februari 2023 in werking getreden.

Deze wet zet de bepalingen van een Europese richtlijn om naar Belgisch recht voor de private sector.

Het beoogt een uniforme bescherming binnen de Europese Unie te bieden aan iedereen die te goeder trouw informatie meldt over een (poging tot) inbreuk op nationale of Europese regelgeving (klokkenluider of whistleblower).

In overeenstemming met deze nieuwe regelgeving heeft de P&V Groep de daarin beschreven procedure ingericht, met inbegrip van interne meldingskanalen.

Voor meer informatie over de interne klokkenluidersprocedures van P&V Verzekeringen CV.

Link naar het formulier ‘Melding klokkenluider’

Vraag of opmerking?

Hebt u een opmerking over deze website? Laat het ons weten:

P&V Groep
Departement Communicatie - Internet
Koningsstraat 151
B - 1210 Brussel
Tel: 02 250 91 11
E-mail: corporate@pvgroup.be 

Wij danken u voor uw vertrouwen.

P&V Groep